Вимірювання опору контуру заземлення проводиться з метою його перевірки на відповідність вимогам ПУЕ та ПТЕ ЕС.

Перевірку й замір опору контуру заземлення здійснюють за допомогою створення штучної ланцюга протікання струму через випробуваний заземлювач і виміру падіння напруги на ньому.

Перевірка проводиться обов’язково кожен раз після монтажних робіт і ремонту та при введенні електроустановок в експлуатацію а також планово один раз на рік.