Розділ “ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ” являється компонентною частиною проектної документації, в якому відображаються і узагальнюються рішення проекту, описується яким чином відбуватиметься дотримання норм енергозбереження та енергоефективності будівель згідно з установленими принципами. Розробка даного розділу відбувається згідно з ДСТУ Б А.2.2- 8:2010.
Зазначений розділ обов’язково повинен входити до складу проектної бдокументації житлових будинків згідно з ДБН В.2.2-15 та громадських будинків згідно з ДБН В.2.2-9.

У цьому розділі зазначаються типізовані рішення окремих частин проекту стосовно дотримання вимог з енергоефективності, заходи з ефективного використання енергії, виконання основної вимоги “економії бенергії” згідно з ДБН В.1.2-11, визначається до якого класу відноситься по
шкалі енергоефективності дана будівля згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н БА.2.2-5. Розробкою розділу займаються спеціалізовані проектні компанії, фахівці яких повинні мати відповідну кваліфікацію та сертифікат енергоаудитора. Вимоги до проектування визначаються у “Завданні на проектування”  що оформлюється згідно з додатком Д ДБН А.2.2-3.

Розробка розділу виконується згідно вимог чинних нормативних документів, які встановлюють вимоги до показників енергоефективності будинків, будівель та споруд.
Складовими частинами розділу «Енергоефективність» являються:
– пояснювальна записка з розрахунками теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій згідно з вимогами ДБН В.2.6-31 «Розрахунок опору теплопередачі, теплостійкості, повітропроникності, вологісного режиму огороджувальних конструкцій»;
– розрахунок тепловтрат будівлі на опалення згідно з ДБН В.2.6-31;
– розрахунок раціональної площі світлопрозорих конструкцій згідно з ДБН В.2.5-28;
– показники енергетичної ефективності інженерних систем будівлі згідно з вимогами СНиП 2.04.05 та інших чинних нормативних документів;
– енергетичний паспорт будівлі згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5;
– аналіз енергоефективності використання інсоляції.
Розділ «Енергоефективність», як правило, готується під час розроблення проектів та пристосування його до умов конкретного будівельного майданчика на стадіях “Проект” або “Робочий проект” у залежності від категорії складності будинку згідно з ДБН А.2.2-3.

Спеціалісти нашої компанії допоможуть Вам в найкоротші терміни та за прийнятну ціну розробити Розділ “Енергоефективність” для Вашого будинку чи будівлі!