Посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі,  затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94р. № 263/121, проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця.

Відповідно до чинного законодавства України навчання в спеціалізованих центрах з питань охорони праці з загальних питань потрібно наступним категоріям працівників:

– керівнику компанії (підприємства, організації, тощо);

– заступникам керівника компанії (підприємства, організації, тощо);

– відповідальним особам за виконання робіт;

– фахівцям з охорони праці;

– інженерно-технічним працівникам, які обіймають керівні посади з роботами підвищеної небезпеки.

     Якщо на підприємстві є служба по охороні праці, всі її співробітники також проходять навчання з загальних питань. Додатково сюди можна віднести майбутніх членів комісії з перевірки знань на підприємстві (мінімум 3 людини).

       Також спеціальне навчання з охорони праці проходять всі працівники, діяльність яких пов’язана з виконанням робіт підвищеної небезпеки, згідно з Переліком робіт підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-8.24-05. Для такої категорії працівників проводиться спеціальне навчання в навчальному центрі з охорони праці.

       Отримавши всі необхідні посвідчення, керівництво та уповноважені особи можуть проводити інструктажі, перевірки знань і продовження посвідчень силами свого підприємства.

Наша компанія надає послуги з навчання керівників і працівників в спеціалізованому центрі з охорони праці, у нас найкраща вартість. У нас можна замовити навчання по будь-якими програмами і курсами: загальні питання охорони праці, основи першої долікарської допомоги, електробезпека (будь-які групи, до і вище 1000В), роботи на висоті, електрозварювальні та газополумяні роботи, експлуатація посудин під тиском Робота на навантажувачах і тому подібне. Ціна від 600 грн.