Дозвіл на спеціальне водокористування.

Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднювальних речовин зі зворотними водами із застосуванням каналів.

Для здійснення діяльності у сфері водокористування кожен суб’єкт обов’язково має отримати відповідний дозвіл, який видається Державним агентством водних ресурсів України та його територіальними підрозділами. Отримання дозволу є обов’язковим для тих суб’єктів, які використовують воду в об’ємі від п’яти кубічних метрів на добу.

Спеціальне водокористування здійснюється насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Дозвіл отримується винятково на спеціальне водокористування та встановлює ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднювальних речовин.

В залежності від індивідуальних особливостей водного господарства кожного підприємства, потрібний комплекс професійних послуг, який включає наступні складові:

  • документний супровід робіт для складання паспорту свердловини, супровід та погодження проектів буріння та тампонажу свердловин;
  • нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення;
  • питомі поточні індивідуальні балансові норми водоспоживання та водовідведення (складання та погодження);
  • отримання висновку на спеціальне водокористування та рекомендації від геологічних служб;
  • розрахунок поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води(складання та погодження);
  • погодження та супровід документообігу у всіх задіяних державних інстанціях для отримання дозволу на спеціальне водокористування;
  • розробка проектів гранично допустимого скиду (ГДС) та їх погодження в органах екологічного контролю;
  • підготовка та супровід документації для отримання спеціального дозволу на використання надр.

Замовити дозвіл за телефонами вказаними на сайті. Вартість послуги від 12 000 грн. Остаточна ціна обговорюється індивідуально.