Замір опору ізоляції з використанням спеціальних методів і обладнання повинен регулярно проводитися на всіх електричних лініях і мережах, тільки так можна заздалегідь виявити ступінь зношеності ізоляції та її ізолюючі якості. Замір ізоляції полягає у вимірі опору ізоляції всіх проводів і з’єднань електромережі.

Проводяться такі випробування і виміри за допомогою спеціального устаткування – мегаомметра, та кваліфікованими фахівцями електролабораторій, що мають відповідний доступ і дозвіл для здійснення вимірювальних робіт:

– у залежності від кількості проводів в електричній лінії, виконується різну кількість замірів, як правило, від 5 до 15-ти;

– результатом виміру ізоляції є основні показники, величина яких впливає на прийняття рішення про придатність ізоляції та її заміні:

– опір ізоляції постійному струму, визначається шляхом вимірювання струму витоку, що проходить через ізоляцію при проходженні через провідник постійного струму;

– коефіцієнт абсорбції ізоляції – найкраще перевіряється за вологої ізоляції;

– коефіцієнт поляризації ізоляції – один з основних показників старіння ізоляції, який вказує здатність заряджених частинок діелектрика, переміщатися під впливом електричного поля.

Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній, проводиться згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні та Правилами технічної експлуатації електроустановок (ПТЕ ЕС):
– 1 раз в 2 роки;
– обов’язково кожен раз після монтажних робіт і ремонту кабельних ліній – перед включенням;
– 1 раз на рік для особливо небезпечних приміщень;
– 1 раз в 3 роки у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, а також в приміщеннях з масовим скупченням людей;
– при введенні електроустановок в експлуатацію або після її ремонту/модернізації – обов’язково для населення (приватний сектор).

Перелік робіт які мають проводитися з виміру опору ізоляції:

– вимірювання опору заземлюючого пристрою електроустановок та повітряних ліній напругою до 1000 В;

– перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються, з’єднань природних заземлювачів з заземлюючим пристроєм;

– вимірювання питомого опору землі;

– вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» (струму однофазного короткого замкнення) в установках напругою до 1000В з «глухозаземленою» нейтраллю;

– перевірка наявності кола між заземленими установками й елементами заземленої установки;

– вимірювання опору ізоляції кабелів, обмоток електродвигунів, апаратів, вторинних кіл, електропроводок та електрообладнання напругою до 1 кВ включно;

– перевірка опору в системах блискавкозахисту, між струмовідводом та контуром заземлення, в кожній точці струмовідводу;

– після проведення лабораторних вимірювань та випробувань замовнику надається технічний звіт (акт обстеження та інше) встановленого зразку.