Розробка і відповідне узгодження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

За своєю природою декларація відповідності є нічим іншим, як документом, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин). У такий спосіб суб’єкт господарювання  набуває  права  на провадження певних дій щодо  здійснення  господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України з 1 липня 2013 року дозвіл на початок робіт від органів пожежного нагляду скасовані.

Процедура отримання або видачі дозволів замінена на процедуру подачі для державної реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки визначена Постановою КМУ №440 від 05.06.13р.

Фахівці нашої компанії допоможуть вам розробити і зареєструвати декларацію МТБ в органах ДСНС України.