Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище здійснюється регулювання викидів забруднюючих речовин шляхом провадження політики у сфері захисту атмосферного повітря.

Згідно чинного законодавства України, викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря можуть здійснюватися суб’єктами господарювання тільки після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Процедура отримання дозволу ґрунтується на наступних основних документах:

– Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

– Постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 13.03.2002 р. «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи».

Відповідно до Постанови № 302, для отримання дозволу на викиди, необхідно провести наступні роботи:

– виконати інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, пилогазоочисного обладнання;

– зареєструвати інвентаризацію належним чином;

– підготувати документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин у відповідності із Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 108 від 09.03.2006 р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»;

– провести оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та обґрунтувати розміри нормативної санітарно-захисної зони, згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 10.06.1996 р. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;

– підготувати інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості;

– надати документи до відповідного органу для видачі дозволу згідно процедури.

Замовити дозвіл за найкращою ціною від компанії Нейрон. Вартість від 150 000 грн.