Енергетичний паспорт – це технічний документ затвердженої форми, в якому відображаються усі основні геометричні, енергетичні, та теплотехнічні характеристики об’єкта. Даний документ являється підтвердженням проведення енергетичного аудиту. Енергетичний паспорт так як і енергетичний сертифікат спрямований надавати відповіді на такі питання: яке нормативне споживання енергії у будівлі? Який поточний клас енергоефективності? Які заходи потрібно прийняти що б його покращити (в разі потреби)? Але вони відрізняються методикою розрахунків та формою бланку. Енергетичний паспорт є необхідним для проектної документації будівлі і є невід’ємною частиною проектного розділу “Енергоефективність”. Дані для оформлення енергопаспорту визначаються в процесі проведення енергетичного аудиту або аналізу проектної документації. Методика проведення розрахунку та форма енергетичного паспорта чітко регламентуються ДБН В.2.6-31: 2016 «ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ».
У енергетичному паспорті будівлі повинні бути зазначені наступні дані:
1) місцезнаходження будівлі;
2) клас енергетичної ефективності будівлі;
3) короткі відомості про тип, функціональне призначення, конструктивні особливості будівлі, її поверховість, об’єм та загальну площу;
4) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель, що застосовуються до аналогічних будівель;
5) визначені відповідно до законодавства розрахункові/фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
6) рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі (для існуючих будівель), з урахуванням місцевих кліматичних умов та є технічно і економічно доцільними;
7) прізвище, ім’я та по батькові фахівця з енергетичної ефективності будівель, що оформив паспорт енергоефективності будівлі.

Відомості, що містяться в паспорті енергоефективності потребують уточнення та оновлення кожні 5 років !
Спеціалісти нашої компанії допоможуть Вам в найкоротші терміни та за прийнятну ціну оформити паспорт енергоефективності для Вашого будинку чи будівлі. Вартість оформлення паспорта від 3000 грн