Скид  зворотних  вод  у  водні  об’єкти  є одним з видів спеціального водокористування і здійснюється на  основі  дозволів, які видаються у встановленому порядку органами Мінприроди України.

Величини ГДС речовин розробляються в проекті та затверджуються  для діючих і тих,  що проектуються,  підприємств-водокористувачів, які мають  (будуть  мати)   організовані   скиди   зворотних   вод   з господарської  ланки  круговороту  води у природні ланки (річкові, озерні, морські), тобто у водні об’єкти.

Величини ГДС речовин встановлюються для кожного окремого випуску зворотних вод у поверхневі  та  морські  води  у  випадках відповідно до  п.1.9  «Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами» №116 від 15.12.94р.,  які регламентують скид зворотних вод і встановлюють норми якості води водних об’єктів. (При введенні в дію нових нормативних документів необхідно їх використовувати замість або  у  доповнення до вказаних).

 Умовою для визначення ГДС речовин є гарантія дотримання  норм якості води у встановлених контрольних створах.

Контроль за  дотриманням встановлених обмежень на скид зворотних вод, які вказані у затверджених документах, що визначають ГДС, ТПС речовин і плани водоохоронних заходів, здійснюється органами Мінприроди України на підставі даних,  що представляються водокористувачами, контрольних замірів  і обстежень.

Контроль здійснюється згідно з чинним законодавством і нормативними документами, що регламентують порядок проведення контролю за водоохоронною і водогосподарською діяльністю водокористувачів, у тому числі “Правилами охорони поверхневих вод” (розд. 5), “Инструкцией по отбору проб для анализа сточных вод” (НВН 33-5.3.01-85) та ін.

Вимірювання показників концентрацій нормованих  речовин у зворотних водах для визначення їх маси виконуються шляхом аналізу змішаних проб (НВН 33-5.3.01-85), відібраних  вручну або за допомогою пробовідбірників змішаних     (середньогодинних, середньодобових) проб. За інформацією з приводу розробки та постачання пробовідбірників звертатися до  УкрНЦОВ Мінприроди України.

Встановлені фактичні показники скиду речовин і розраховані  величини ГДС речовин є вихідними для розробки планів заходів щодо поетапного досягнення ГДС. Оскільки план заходів являє собою сукупність технічних і вартісних характеристик заходів і споруд, що погоджені за строками  реалізації і спрямовані на поетапне досягнення величин ТПС і ГДС речовин, то значення величин ТПС визначаються сукупністю технічних характеристик  заходів і споруд. Наприклад, ТПС речовин відповідають проектній характеристиці складу зворотних вод на виході з очисних споруд, що вводяться в дію. В іншому разі концентрації речовин, відповідних ТПС дорівнюють найкращим середнім значенням.

Замовити послугу за кращою вартосттю по телефону +38 093 140 41 42, ціна від 10 000 грн