Поводження з відходами на підприємстві

Поводження з відходами — дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Основними завданнями законодавства про відходи є:

– визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;

– правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;

– визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також системи заходів, пов’язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження; – забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище  та здоров’я людини.

Підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами зобов’язані:

– запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

– забезпечувати приймання та утилізацію використаних вітчизняних та імпортних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилась продукція підприємств, установ чи організацій, або укладати угоди з відповідними організаціями на її збирання та утилізацію;

– визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері  поводження з відходами ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;

– на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються,  утилізуються,  знешкоджуються  та  видаляються,   і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;

– забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, що мають ресурсну цінність та підлягають утилізації;

– брати участь у будівництві об’єктів  поводження з відходами;

– здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні  заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі  їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та
утилізацією відходів, а також забезпечувати за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації;

– не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;

– не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;

– здійснювати контроль за станом місць чи об’єктів розміщення власних відходів;

– своєчасно в установленому порядку вносити  плату за розміщення відходів;

– надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження з відходами інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання  відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи;

– призначати відповідальних осіб у сфері  поводження з відходами;

– забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів організації роботи у сфері поводження з відходами;

– відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому  природному середовищу, здоров’ю та майну громадян,  підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

– забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у поводження з відходами;

– виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного  середовища відходами.

В залежності від специфіки підприємства та розміру загального показника утворення відходів на підприємстві мають бути наступні документи:

– звіт з інвентаризації відходів згідно Постанови КМУ від 1.11.99 р. №2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів».

форма первинної облікової документації 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»;

статистична звітність по відходам №1 – відходи (річна). Подається щорічно до 28 лютого;

дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

декларація про відходи;

– реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів:

За формою І, – для об’єктів утворення відходів, якщо показник загального утворення відходів дорівнює 1000 умовних одиниць і більше.

За формою ІІ, – для об’єктів оброблення та/або утилізації відходів, якщо показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів 100 тон в рік і більше.

паспорт місця видалення відходів;

– договори на утилізацію чи видалення відходів;

технічні паспорти відходів за ДСТУ 2195-99, – на цей час не вимагаються в більшості областей України.

Замовити послугу за кращою ціною від компанії Нейрон. Ціна послуги від 2500 грн / 1 вид.

Готовий замовити послугу?

Не зволікай жодної хвилини! Тисни на кнопку! Наші консультанти зв’яжуться із Вами!

Відгуки про нашу діяльність!

Відгуки, побажання, зауваження від наших клієнтів.
0
+
років досвіду
0
+
кваліфікованих спеціалістів
0
+
видів послуг
0
+
успішних проектів