Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) — процес виявлення та фіксації на потенційно небезпечних об’єктах факторів та можливих джерел виникнення небезпеки, на підставі яких об’єкт може бути визнаним об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу.

Під час проведення ідентифікації  для  кожного  потенційно небезпечного    об’єкта   розраховується   сумарна   маса   кожної небезпечної речовини із  зазначених  у  нормативах  порогових  мас

індивідуальних   небезпечних   речовин   або   кожної  небезпечної речовини,  яка за своїми  властивостями  може  бути  віднесена  до будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин згідно із зазначеними нормативами.

Суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є  хоча  б  один  потенційно  небезпечний об’єкт чи який має намір розпочати  будівництво такого об’єкта, організовує проведення його
ідентифікації.

Потенційно    небезпечний   об’єкт   вважається   об’єктом підвищеної небезпеки відповідного  класу  у  разі,  коли  значення сумарної  маси  небезпечної або декількох небезпечних речовин,  що використовуються або виготовляються,  переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси.

Наша компанія швидко та якісно проведе ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки, відповідно до чинного законодавства.