З метою підтвердження можливостей при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки суб’єкт господарювання перед подачею документів до органів Державної служби України з питань праці має в обов’язковому порядку пройти «експертно-технічну експертизу».

Експертно-технічною експертизою в першу чергу встановлюється наявність та достатність у суб’єкта господарювання кваліфікованого персоналу для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та наявність матеріально-технічних можливостей для експлуатації заявлених машин та механізмів.

Експертно-технічну експертизу має право проводити тільки уповноважена експертно-технічна організація.

Строк дії експертно-технічної експертизи складає 1 рік.

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання має надати уповноваженій організації документи, які підтверджують наявність на підприємстві створеної служби з охорони праці та наявність в штаті кваліфікованого персоналу з відповідною освітою та професійними знаннями які необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання надає уповноваженій організації наступні документи:

– копії наказів, інструкцій, положень з питань охорони праці;

– копії дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, протоколів та посвідчень про проходження навчання з питань охорони праці;

– копії експлуатаційних документів на машини та механізми: паспорти, інструкції з експлуатації, технічні умови.

Тільки після отримання позитивного експертного висновку, яким буде встановлено дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, суб’єкт господарювання має право звернутись до органів Державної служби України з питань праці з заявою про видачу дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин та механізмів підвищеної небезпеки.